Склад психологічної служби:
Самойлова Наталя Миколаївна – практичний психолог
Ткач Ольга Степанівна – соціальний педагог.

Проблема над якою працює служба:
«Розвиток внутрішнього потенціалу особистості учня в умовах систем навчання і виховання».
Мета служби:
виявлення і забезпечення оптимально-психологічних умов для розвитку особистості учня, забезпечення повноцінного особистого, інтелектуального і професійного розвитку дитини на кожному віковому етапі.
Завдання психологічної служби:
вивчення та розвиток розумових здібностей учнів на основі врахування індивідуальних особливостей ,профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку.