Мета та задачі бібліотеки:

Інформаційна мета – фонди бібліотеки є власною частиною загальнодержавної системи інформації, яка дозволяє дитині отримувати новинки мислення та освіти.

Виховна мета – розвиток творчих здібностей особистостей дитини, прищеплення гуманістичних ідеалів.

Комунікативна мета – бібліотека повинна стати місцем для спілкування дитини з літературою, як з видом мистецтва, з однолітками.

Методична мета – здійснює аналіз діяльності бібліотеки, прогнозує розвиток бібліотечної справи, об`єднає роботу всіх закладів, пов`язанних з пропагандою дитячої та юнацької книги.

Бібліотека школи працює в багатьох напрямках:

  • сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів успішному засвоєнню ними навчальних програм
  • надання бібліотечних довідок учням та вчителям
  • забезпечення підручниками із загальноосвітніх предметів
  • задоволення потреб у художній, довідковій, науково-популярній літературі
  • виховання шанобливого ставлення до книги, виховання у учнів культури читання, вміння користуватися бібліотекою
  • оперативне забезпечення вчителів інформацією.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них – шкільна бібліотека, як обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце.

Основними завданнями шкільної бібліотеки є: інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань самоосвіти вчителів, виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

Забезпечуючи реалізацію таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритетність читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення, підвищення інформаційної, освітньої, культурологічна, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, шкільна бібліотека прагне до формування системи інформаційної підтримки освіти.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи, основними напрямками роботи якої є:

  • надання інформаційно – бібліографічної допомоги учням в оволодінні основами наук
  • інформаційна допомога батькам в вихованні та розвитку інтересу до читання, любові до книги, вихованні дітей
  • виховування в учнів інформаційної культури.

ztn