БІБЛІОТЕКАРЯМ ЛІЦЕЮ

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1228-р від 30.09.2009 ”Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року”.

Концепція державної програми збереження бібліотечних фондів на період до 2020 року

Правила охорони праці для бібліотечних працівників

Концепція Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки

Закон України «Про освіту»

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р.

Закон України «Про загальну середню освіту» .

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Закон України Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах.

Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000.

Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури.

Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів.

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ.

Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Інструкція про організацію та порядок обміну документів серед бібліотек України.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей.

Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря.

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек.

Типові правила користування бібліотеками в Україні.

Бібліографічний опис. Бібліотечний опис електронних ресурсів.

Зразок інструкцій з обліку документів.

Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра.

Оформлення бібліографічного опису джерел.

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури .

Планування роботи бібліотеки (методичні рекомендації)

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекарів.

Наказ «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки.»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” (далі – Постанова № 1073) з 1 жовтня 2009 року працівникам бібліотек встановлено надбавку за особливі умови роботи.